Jaką firmę sprzątającą zatrudnić?

Niejednokrotnie szukając firmy sprzątającej pojawia się pytanie jakimi kryteriami należy się kierować ażeby dokonać  jak najlepszego wyboru. W branży usług porządkowych funkcjonuje wiele firm, mniejszych lub większych, które deklarują wysoki poziom jakości świadczonych usług oraz szerokie doświadczenie. Niestety same slogany nie dają gwarancji, że faktycznie mamy do czynienia z wiarygodnym partnerem. Jednym z podstawowych pytań,  na jakie powinniśmy otrzymać odpowiedź,…

Charakterystyka usług mechanicznego zamiatania

Mechanizacja prac porządkowych stanowi jeden z zasadniczych wyróżników współczesnej, profesjonalnej firmy sprzątającej. Wykorzystanie maszyn czyszczących zwiększa wydajność oraz dokładność prac, przekłada się także na obniżenie zasadniczego czynnika kosztotwórczego, jakim jest robocizna. Nie bez znaczenia jest także aspekt czysto psychologiczny. Pracownik wyposażony w nowoczesny sprzęt czuje się bardziej przywiązany do swojej pracy i wzmaga się jego poczucie odpowiedzialności, choć oczywiście ostateczny efekt jego pracy jest wykładnikiem szerszych działań organizacyjnych niż tylko sam zakup maszyn. Mechanizacja prac porządkowych wpływa ponadto na pozytywny odbiór ze strony klientów, którzy coraz większą wagę przywiązują nie tylko do rezultatu, ale również do sposobu sprzątania. Liczy się zatem nie tylko efekt, ale także metody pracy. Nie inaczej jest w przypadku prac związanych z mechanicznym zamiataniem terenów zewnętrznych…

Czyszczenie chodników w praktyce

Usuwanie zabrudzeń z powierzchni takich jak kostka brukowa czy asfalt stanowi często wyzwanie dla firm sprzątających. Przede wszystkim należy sobie uświadomić , że im szybciej zabrudzenia typu olejowego czy guma zostaną usunięte tym lepsze osiągniemy efekty. Zatem najlepiej takie nieczystości jest usunąć zaraz po ich pojawieniu się. Wraz z upływem czasu olej czy jego pochodne głębiej wnikają w strukturę betonu i tym samym wywabienie plam staje się trudniejsze i mniej…

Czyszczenie elewacji – jak to się robi…

Dobór metody usuwania zabrudzeń z elewacji uzależniony jest od ich rodzaju, a także typu elewacji. Zabrudzenia możemy podzielić na trzy główne grupy: zabrudzenia pochodzenia organicznego (mchy, grzyby), zabrudzenia pochodzenia mineralnego (osady z kamienia, sadzy) oraz zabrudzenia chemiczne np. graffiti. W przypadku zabrudzeń organicznych i mineralnych najczęściej wystarczającym okazuje się stosowanie metody polegającej na myciu pod ciśnieniem ciepłą lub gorącą wodą….

Charakterystyka branży usług porządkowych

W świadomości większości klientów firm sprzątających utrzymanie czystości jest organizacyjnie, jak i przedmiotowo usługą prostą i mogącą być wykonywaną praktycznie przez każdą osobę. W efekcie pojawia się presja by dokonać wyboru możliwie jak najtańszej firmy sprzątającej. Wychodzi się bowiem z założenia, że każda z nich świadczy swoje usługi  z podobną jakością –  po co zatem przepłacać? Takie myślenie niestety nie odpowiada prawdzie. Blisko 80% kosztów usług porządkowych to koszty wynagrodzeń dla pracowników. Zatem jeżeli jakaś firma oferuje usługi dużo tańsze musi to oznaczać, że zatrudnieni przy tych usługach pracownicy dostają dużo mniejsze wynagrodzenie, to z kolei przekłada się na ich zaangażowanie w pracę. W oczywisty sposób zaangażowanie w pracę przekłada się na jej jakość.  Należy zatem pamiętać, że jeżeli oferta firmy sprzątającej jest mocno zaniżona…