Tereny zewnętrzne

Realizujemy kompleksowe usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych. Przy dużych powierzchniach wykorzystujemy zwrotne zamiatarki, które doskonale sprawdzają się przy zbieraniu liści, piasku, drobnych śmieci, ponadto są wyposażone w system zraszania, co zapobiega nadmiernemu wzbijaniu kurzu przy zamiataniu. Do wykonywania prac zimowych dysponujemy zarówno lekkimi pługami, jak i ciężkim sprzętem na samochodach MAN oraz VOLVO.

Oferujemy w szczególności:

  • zamiatanie placów, chodników, ulic, parkingów (w tym podziemnych);
  • ręczne lub mechaniczne odśnieżanie, w tym także posypywanie odśnieżonych miejsc mieszanką solno-piaskową;
  • prace interwencyjne przy nagłych zdarzeniach (np. neutralizacja rozlanego oleju na drodze , udrażnianie studzienek burzowych);
  • usuwanie dzikich wysypisk śmieci;
  • sprzątanie po imprezach masowych.