Dobór metody usuwania zabrudzeń z elewacji uzależniony jest od ich rodzaju, a także typu elewacji. Zabrudzenia możemy podzielić na trzy główne grupy: zabrudzenia pochodzenia organicznego (mchy, grzyby), zabrudzenia pochodzenia mineralnego (osady z kamienia, sadzy) oraz zabrudzenia chemiczne np. graffiti. W przypadku zabrudzeń organicznych i mineralnych najczęściej wystarczającym okazuje się stosowanie metody polegającej na myciu pod ciśnieniem ciepłą lub gorącą wodą. Zwykle wystarcza ciśnienie 200-250 bar. Zasadniczo przy tego typu zabrudzeniach nie ma potrzeby stosowania środków chemicznych. Zaleca się jednak impregnację wyczyszczonej powierzchni preparatem, który zapobiega ponownemu osadzaniu się mikroorganizmów, dzięki czemu uzyskany efekt czyszczenia pozostaje trwały na kilka lat.

W przypadku gdy struktura elewacji na to pozwala możliwe jest stosowanie tzw. hydropiaskowania, czyli wykorzystania silnego strumienia mieszaniny wody i drobnego piasku. Metoda ta daje dużo lepsze efekty ponieważ pozwala penetrować drobniejsze zagłębienia w elewacji. Niestety nie każdy jej typ nadaje się do hydropiaskowania. Przy nieumiejętnym stosowaniu tej metody można doprowadzić do trwałego uszkodzenia elewacji i naruszenia wytrzymałości materiału z jakiego jest zbudowana. Hydropiaskowanie sprawdza się przy czyszczeniu elewacji klinkierowych, betonowych czy kamiennych, zwłaszcza do usuwania wieloletnich osadów. Przy wykorzystaniu tej metody możliwe jest także usuwanie tynku z betonu czy oczyszczanie konstrukcji stalowych z rdzy.

Przy zabrudzeniach chemicznych, zwłaszcza graffiti, decydujące znaczenie ma użycie odpowiednich środków chemicznych nakładanych punktowo na miejsce występowania zanieczyszczeń. Niezwykle ważne jest umiejętne dobranie odpowiedniego rodzaju preparatu oraz jego stężenia, niewłaściwe użycie może skutkować trwałym uszkodzeniem czyszczonej powierzchni. Niekiedy po usunięciu graffiti następuje odbarwienie pierwotnej kolorystyki elewacji. Wówczas pomimo usunięcia zabrudzeń konieczne jest także jej odmalowanie.

Niezależnie od rodzaju zabrudzeń czyszczenie elewacji powinno być wykonywane przez doświadczonych pracowników, nie jest bowiem możliwe przewidzenie, jak dany materiał zachowa się w wyniku mycia ciśnieniowego, czy pod wpływem zastosowania środka chemicznego. Odpowiednich umiejętności można nabrać dopiero wraz z czasem i realizacją odpowiedniej ilości zleceń.