W świadomości większości klientów firm sprzątających utrzymanie czystości jest organizacyjnie, jak i przedmiotowo usługą prostą i mogącą być wykonywaną praktycznie przez każdą osobę. W efekcie pojawia się presja by dokonać wyboru możliwie jak najtańszej firmy sprzątającej. Wychodzi się bowiem z założenia, że każda z nich świadczy swoje usługi  z podobną jakością –  po co zatem przepłacać? Takie myślenie niestety nie odpowiada prawdzie. Blisko 80% kosztów usług porządkowych to koszty wynagrodzeń dla pracowników. Zatem jeżeli jakaś firma oferuje usługi dużo tańsze musi to oznaczać, że zatrudnieni przy tych usługach pracownicy dostają dużo mniejsze wynagrodzenie, to z kolei przekłada się na ich zaangażowanie w pracę.

W oczywisty sposób zaangażowanie w pracę przekłada się na jej jakość.  Należy zatem pamiętać, że jeżeli oferta firmy sprzątającej jest mocno zaniżona w stosunku do oczekiwanych kosztów osobowych oznaczać to może zatrudnianie na obiekcie osób o znacznie obniżonej motywacji do pracy, a bywa, że także z podejrzaną przeszłością. Wprowadzając do biur taki personel sprzątający klient ryzykuje nie tylko nierzetelnym posprzątaniem powierzchni, ale także utratą mienia znajdującego się na wyposażeniu biur.

Tani pracownik nie przywiązuje się do swojego pracodawcy, a zatem spotykając się z podejrzanie nisko wycenioną ofertą sprzątania może się okazać, że mamy  do czynienia z firmą, w której pracownicy podlegają ciągłej fluktuacji. Przy dużej dynamice wymienności personelu nie sposób jest zapewnić odpowiedniego ich wyszkolenia, a ma ono kapitalne znaczenie przy posługiwaniu się profesjonalnymi środkami czyszczącymi oraz maszynami myjącymi. Chemia w usługach porządkowych różni się od tej sprzedawanej w sklepach, wymaga często samodzielnego sporządzenia roztworu roboczego, adekwatnie do stwierdzonego zabrudzenia. Pracownik  źle przygotowany do takich czynności może w skrajnym przypadku doprowadzić do zniszczenia mytych powierzchni.

Ponieważ specyfika branży porządkowej polega na pracy na mieniu klienta może się zdarzyć, że nieumyślnie dojdzie do uszkodzenia np. mebli czy sprzętu elektronicznego. Warto wówczas zwrócić uwagę czy firma sprzątająca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Brak takiego ubezpieczenia może znacznie utrudnić dochodzenie roszczeń z tytułu szkody.

Pamiętajmy zatem, że nie tylko cena powinna być motywem wyboru firmy sprzątającej, ale także jej wiarygodność, doświadczenie (nie tylko deklarowane, ale również poparte referencjami) oraz potencjał wyrażony tak w sprzęcie, jak i posiadanych zasobach ludzkich.