Od ponad 20 lat prowadzimy działalność związaną z gospodarowaniem odpadami. W oparciu o nasze Oddziały w Szprotawie i Żaganiu wykonujemy  usługi odbioru odpadów o różnej klasyfikacji, zarówno odpadów komunalnych, jak i niebezpiecznych. Wykonujemy również usługę odbioru nieczystości ciekłych.

Posiadamy kilkadziesiąt śmieciarek oraz samochodów asenizacyjnych. Stale odnawiamy flotę dlatego już dziś znaczna część naszego taboru spełnia normy emisji spalin EURO 6.

Posiadamy wpis do rejestru wymaganego ustawą o odpadach, tj. numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO): 000004928. Zakres tego wpisu obejmuje między innym zbieranie odpadów, ich transport oraz niektóre procesy odzysku.

Ze szczegółami wpisu można zapoznać się na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index (wyszukiwanie np. po nazwie firmy).

Posiadamy również wpisy do rejestrów działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonych przez władze samorządowe. Na terenie niektórych gmin nasza działalność jest częścią gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – oprócz ich odbioru prowadzimy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, likwidujemy dzikie wysypiska oraz wspieramy władze lokalne w propagowaniu poprawnego segregowania śmieci.

W przypadku chęci nawiązania z nami współpracy w zakresie odbioru odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wymagamy, ażeby również one posiadały stosowny wpis w BDO. Jest to konsekwencja obowiązujących przepisów w zakresie ewidencji odpadów.

W Wiechlicach posiadamy rozległą sortownię, gdzie odpady są wstępnie przygotowywane do dalszych procesów związanych z recyklingiem. W tym zakresie współpracujemy z firmami posiadającymi technologie efektywnego odzysku z odpadów surowców nadających się do ponownego wykorzystania. Jesteśmy też otwarci na wszelkie relacje biznesowe pozwalające na dalszy rozwój procesów odzysku mając w pełni świadomość wagi celu, jakim jest minimalizacja ilości śmieci przeznaczonych do składowania.

W przyszłości planujemy dalszą rozbudowę naszej bazy logistycznej w Wiechlicach między innymi poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod recyklingu przy jednoczesnej samodzielności energetycznej (montaż paneli fotowoltaicznych).

Jeśli jesteś naszym Klientem zapoznaj się z:

zasadami selekcji odpadów;

aktualnym harmonogramem wywozu odpadów