Harmonogram wywozu

Na terenie gmin, gdzie odpady wywozimy w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązują harmonogramy wywozu tych odpadów. Są one dostarczane bezpośrednio do mieszkańców lub dostępne na stronie danej gminy.

Poniżej przedstawiamy harmonogramy wywozu dla następujących gmin:

Szprotawa

Harmonogram Miasto Szprotawa – odpady zmieszane

Harmonogram Gmina Szprotawa – odpady zmieszane

Harmonogram Miasto i Gmina Szprotawa – odpady segregowane

Harmonogram Miasto i Gmina Szprotawa – tereny niezamieszkałe

Małomice

Harmonogram Miasto i Gmina Małomice – odpady zmieszane

Harmonogram Miasto i Gmina Małomice – odpady segregowane

Iłowa

Harmonogram Miasto i Gmina Iłowa – odpady zmieszane i segregowane

W sprawach dotyczących wywozu odpadów w gminie Szprotawa prosimy kontaktować się z naszym Oddziałem w Szprotawie tel. 68 376 27 42.

W sprawach dotyczących wywozu odpadów w gminach Gozdnica, Iłowa, Małomice prosimy kontaktować się z naszym Oddziałem w Żaganiu tel. 68 477 78 67.

Mieszkańcy powyższych gmin mogą również oddać odpady komunalne (poza odpadami zmieszanymi) do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Nasza Spółka prowadzi następujące PSZOK:

Szprotawa ul. Kochanowskiego 2 czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7:00 do 15:00, w środy od 7:00 do 17:00, w soboty od 10:00 do 13:00.

Wiechlice ul. Przemysłowa czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7:00 do 15:00, w środy od 7:00 do 17:00, w soboty od 10:00 do 13:00.

Małomice ul. Piastowska 19 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00, w soboty w godz. 9:00-14:00.

Iłowa ul. Żeromskiego 25 czynne od wtorku do soboty w godz. 10:00-20:00 (dotyczy miesięcy od kwietnia do września) oraz od wtorku do soboty w godz. 9:00-17:00 (dotyczy miesięcy od października do marca).