Zmiana adresu Zakładów Usługowych Zachód Sp. z o.o.

Nowy biurowiec ZUZ Sp. z o.o.

Nowy biurowiec ZUZ Sp. z o.o.

Uwaga! W związku z zakończeniem budowy naszego biurowca z dniem 1 czerwca 2015r. zmianie ulega adres naszej siedziby.
Nowy adres to: ul. Robocza 40, 61-517 Poznań.
Od 1 czerwca 2015r. wszelką korespondencję prosimy przesyłać na w/w adres. Stanowi on także zmianę do wystawianych nam faktur.

 Inwestycja, jaką poczyniliśmy stanowi przykład, jak skutecznie można zaadaptować stare budynki kolejowe do warunków nowoczesnej powierzchni biurowej. Prace polegały na usunięciu strychu oraz przebudowie pierwszego piętra wraz z dobudowaniem drugiego piętra. Dzięki temu uzyskaliśmy 452m2 powierzchni biurowej na każdym piętrze. Nowy biurowiec wyposażony jest w klimatyzację, łącze światłowodowe dużej przepustowości oraz zestaw kamer monitujących tak wnętrze, jak i otoczenie budynku. W chwili obecnej drugie piętro oferujemy do wynajmu. Pozostaje ono w stanie surowym i wymaga dalszych prac adaptacyjnych stosownie do potrzeb wynajmującego.

Wcześniejsza inwestycja ZUZ Sp. z o.o.

Nasza nowa inwestycja stanowi już drugą zakończoną sukcesem przebudowę. Wcześniej dokonaliśmy kompleksowej modernizacji sąsiedniego budynku, który obecnie jest wzorcowym przykładem nowoczesnej architektury.

 

 

 

 

 

Podświetlane logo ZUZ Sp.z o.o.

 

 

 

 

Budynek przed modernizacją

Po przebudowie

Po przebudowie

Budynki biurowe ul. Robocza 40