Wywóz odpadów stałych i płynnych

Wywóz odpadów stałych i płynnych

W oparciu o nasze Oddziały w Szprotawie i Żaganiu realizujemy usługę zbierania i wywozu odpadów zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze znowelizowanych przepisów prawnych. We współpracy z samorządem lokalnym prowadzimy gospodarkę odpadami z naciskiem na osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw tej branży zostaliśmy wyróżnieni Medalem Europejskim w zakresie: „Zbieranie i odzysk odpadów komunalnych w oparciu o najnowsze regulacje prawne”.

W Wiechlicach posiadamy własną sortownię śmieci spełniającą wszelkie wytyczne Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

 

Zakres naszych usług obejmuje:

  • zbieranie i wywóz odpadów komunalnych (zarówno na rzecz samorządu lokalnego, jak i odbiorców indywidualnych);
  • wywóz gruzu, papy, żużlu;
  • wywóz odpadów wielkogabarytowych;
  • wywóz nieczystości płynnych.

Posiadamy ponadto własną koparko-ładowarkę, która może być wynajmowana (wraz z operatorem) na odrębne zlecenie.