Usługi przeciwpożarowe

USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE

    • napełnianie przenośnych gaśnic;
    • przeprowadzanie przeglądów technicznych sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic, agregatów gaśniczych, hydrantów pożarowych) oraz kwalifikowanie sprzętu do naprawy albo złomowania;
    • wykonywanie napraw oraz konserwacji sprzętu przeciwpożarowego;
    • legalizacja butli CO2 i azotowych;
    • wykonywanie instrukcji oraz znaków informacyjnych, alarmowych, ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.