Odśnieżanie

ODŚNIEŻANIE

  • ręczne i mechaniczne odśnieżanie dróg, chodników, placów, parkingów (w tym także posypywanie odśnieżonych miejsc mieszanką solno-piaskową);
  • odśnieżanie dachów płaskich wraz z wywozem śniegu;
  • usuwanie z dachów nawisów śnieżnych oraz sopli (prace z wykorzystaniem wysięgnika koszowego).