Informacje dotyczące wywozu śmieci

ZUZaInformujemy, że od 1 lipca 2013r. istnieje powszechny obowiązek segregacji odpadów. Mieszkańców Gmin, w których wywozimy śmieci, prosimy o przestrzeganie zasad składowania odpadów w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Podstawowe zasady prawidłowej segregacji:

– zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed ich wrzuceniem do pojemnika;
– przed wyrzuceniem śmieci papierowych usuń z nich zszywki i inne metalowe lub plastikowe części (metal i plastik wrzucamy do pojemnika żółtego);
– wrzucaj butelki bez nakrętek i korków, ze słoików usuń gumowe uszczelki;
– nie tłucz opakowań szklanych i staraj się żeby wyrzucane szkło było czyste;
– przed wyrzuceniem opakowań po żywności staraj się je wcześniej umyć;
– przed wyrzuceniem siatek foliowych zastanów się czy nie nadadzą się do ponownego wykorzystania np. jako worki na śmieci;
– zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po zużyciu jego zawartości;
– śmieci wyrzucaj tylko do pojemników przeznaczonych dla danego rodzaju odpadów w razie wątpliwości zadzwoń do nas.

 

Do pojemników/worków oznaczonych kolorem niebieskim WRZUCAMY: zuza papier

– gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi;
– książki, zeszyty;
– opakowania tekturowe, zgniecione kartony;
– papierowe pudełka;
– torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:

– kartonu i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania po mleku, śmietanie, napojach);
– papieru samokopiującego, kalki;
– zatłuszczonego papieru (opakowania po maśle, margarynie, twarogu);
– tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie;
– odpadów higienicznych (pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne).

 

 

Do pojemników/worków oznaczonych kolorem zielonym WRZUCAMY: zuza szklo

– szklane butelki po napojach (bez nakrętek);
– słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek);
– szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:

– szkła okiennego, zbrojonego, żaroodpornego, luster, szyb samochodowych;
– fajansu, porcelany, ceramiki;
– świetlówek, żarówek;
– doniczek;
– kryształu, szklanek i kieliszków.

 

 

Do pojemników/worków oznaczonych kolorem żółtym WRZUCAMY: zuza plastik

– zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach (bez nakrętek);
– zgniecione i puste butelki (opakowania) po chemii gospodarczej, kosmetykach;
– plastikowe nakrętki;
– opakowania plastikowe po żywności  (kartoniki po mleku, śmietanie, jogurtach, serkach);
– folie i torebki z tworzyw sztucznych;
– aluminiowe puszki po napojach i konserwach;
– koszyki plastikowe po owocach i warzywach;
– drobny złom.

NIE WRZUCAMY:

– brudnych opakowań plastikowych po olejach spożywczych i silnikowych;
– puszek po farbach;
– opakowań po aerozolu;
– opakowań po lekach;
– baterii i akumulatorów;
– sprzętu AGD;
– opakowań po środkach chwasto lub owadobójczych;
– styropianu;
– części mebli;
– opakowań z jakąkolwiek zawartością.

 

Wszelkie inne odpady wrzucamy do pojemnika czarnego, za wyjątkiem:

– przeterminowanych leków i opakowań po nich (należy je wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów lub oddać w aptece);

– baterii i akumulatorów (należy je wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów lub oddać w sklepie przy zakupie nowego produktu);

– zużytego sprzętu elektronicznego (należy go wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów lub oddać w sklepie przy zakupie nowego produktu);

– żarówek, świetlówek, kineskopów (należy je wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów lub oddać w sklepie przy zakupie nowego produktu);

– odpadów wielkogabarytowych, mebli, gruzu (należy je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów);

– ściętej trawy, liści, gałęzi (należy je wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów).

 

Odpady komunalne, wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, zużyte opony, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone można dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

– Szprotawa ul. Kochanowskiego 2 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00  do 15:00.

– Wiechlice ul. Przemysłowa czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

– Małomice ul. Piastowska 19 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00, w soboty w godz. 9:00-14:00.

– Iłowa ul. Żeromskiego 25 czynne od wtorku do soboty w godz. 10:00-20:00 (dotyczy miesięcy od kwietnia do września) oraz od wtorku do soboty w godz. 9:00-17:00 (dotyczy miesięcy od października do marca).

Odpady będą przyjmowane bezpłatnie.

Opady komunalne z terenów nieruchomości  są wywożone zgodnie z częstotliwością ustaloną z władzami poszczególnych Gmin (dotyczy usług wyłonionych w drodze przetargu publicznego na podstawie Ustawy o Porządku i Czystości w Gminach oraz Ustawy o Odpadach).

Poniżej harmonogram wywozu odpadów:

Harmonogram Miasto Szprotawa – odpady zmieszane

Harmonogram Gmina Szprotawa – odpady zmieszane

Harmonogram Miasto i Gmina Szprotawa – odpady segregowane

Harmonogram Miasto i Gmina Małomice – odpady zmieszane i segregowane

Wszelkie informacje dotyczące wywozu śmieci można uzyskać pod numerem telefonu: 68 376 27 42.

* Do otwierania plików w formacie pdf potrzebna jest przeglądarka tych plików, można ją pobrać np. stąd